Pazartesi

22°C | 29°C
Salı

22°C | 30°C
Çarşamba

22°C | 30°C

MAAŞ ÖDEMESİ

MAAŞ ÖDEMESİ

Konu MAAŞ ÖDEMESİ
İhale Tarihi 04/12/2017
İhale Kayıt No
İhale Türü
Müdürlük / Birim MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Durumu Sonuçlanmadı

T.C.RİZE İLİ ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

1-Kurumun Adı

:ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKALIĞI

A) Adresi

:Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:126

  53400 Ardeşen/RİZE

B) Telefon ve Faks Numarası

:0 464 715 10 05

C) Elektronik Posta Adresi

:ardesen.bel.tr

2-İhale Konusu ve Kapsamı

:Banka Promosyonu İhalesi

 (Maaş+İkramiye+Yolluk+Fazla mesai ücreti)                    

3-İhale Usulü

:4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf ve

 Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:73

5-Kurum Personelinin Aylık Toplam

    Nakit Akışı

:282.000,00.TL.(İkiyüzdeksenikibinlira)

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı yer

:Ardeşen Belediyesi Encümen salonu

7-Promosyon İhalesi tarih ve saati

:13.12.2017 Tarihinde saat 14:00

 

A. GENEL ŞARTLAR:

 

1.İhale,Ardeşen Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapan personelin Maaş,İkramiye. Yolluk.Fazla mesai ücreti alacakların ödemelerini kapsamaktadır.

2.Belediyemizin ilgili birimlerinde şu an itibari ile 73 adet personel bulunmakta olup,aylık  ortalama personel net maaş vb.282.000,00.TL.bulunmaktadır.

3.Anlaşmanın süresi 05.01.2018 Tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.Promosyon miktarı 15  Ocak 2018 tarihinde tek seferde  tüm personele peşin ödenecektir.Banka personele ödenen promosyon tutarlarına ait listeleri en geç 2 (iki) iş günü içinde internet ortamında ve ayrıca resmi yazı ile Müdürlüğümüze bildirecektir.

4.İhale tekliflerinin,Ardeşen Belediye Başkanlığı Personelinin sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır.Ancak bu şartı taşımayan bankalar ortak noktalardan ücretsiz yararlandırmayı taahhüt ettiği takdirde teklifleri değerlendirilecektir.

5-Kurum,her maaş ödeme döneminde personele o dönem için yapılacak ödemelerin dökümünü içeren e-mail,disket,cd.veya benzeri manyetik ortamlarda ödeme gününden en az 2 (iki) iş günü önce  döneme ait ödeme bilgilerini bankaya iletir.

6.Kurumca;Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır.Banka bu ödemeleri memur olarak görevli personel için maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de,personelin kullanımına hazır hale getirir.Banka;Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ikramiye, fazla mesai,sosyal yardım,yolluk,vb.) ise,banka listesinin bankaya ulaştırıldığı andan itibaren aynı gün içerisinde hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

7.Anlaşma yapılan banka;anlaşma süresince,Personelin tüm kanallardan vereceği düzenli EFT (Kira ödemesi,kredi taksidi vs.) talimatlarından,ATM,ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi,değiştirilmesi,iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı,Kurum  veya personel-

den yıllık kart ücreti,havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb.talep etmeyecektir.Ayrıca maaş hesaplarından hesap işletim ücreti tahsilatı yapılmayacaktır.

8.Anlaşma yapılan banka;bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde,durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en geç 1 gün içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.

9.Anlaşma yapılan banka,kredi almaya engeli olmayan personelin bireysel kredi taleplerini mutlaka diğer müşterilerinden daha avantajlı şartlarda şube yetkilisinin maksimum seviyesinde indirim yaparak karşılayacaktır.

10.Ardeşen Belediye Başkanlığı personel maaşları vb.ödemeleri hiçbir şekilde bloke edilemez ve haczedilemeyecektir.

11.Anlaşma yapılacak olan banka;Maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

12.Banka promosyonu ihalesine katılacak olan bankalar;Kurum personelinin sayısını da dikkate alarak bankanın bankamatik sayısını kurum personeline yetecek oranda bulunduracaktır.

13.Anlaşma yapılacak olan banka ile sözleşme süresi 05/01/2018 tarihinde başlayıp, 05/01/2021 tarihinde sona erecektir.

14.Promosyon anlaşmasından sonra;Herhangi bir nedenle Ardeşen  Belediye Başkanlığı ile ücret ilişiği kalmayan (Nakil,Ücretsiz İzin,Emekli veya Vefat vb.) personele,ödenen Promosyon için Banka iade isteğinde bulunmayacaktır.

15.2018 yılında banka ATM’lerinde Kurum personeli için günlük minimum 1.500,00-TL (Binbeşyüzlira) nakit çekim limiti olacaktır.Bu limitin günün koşullarına göre kurumun talebi aranmaksızın banka tarafından arttırılması sağlanacaktır. 

16.Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.

17.Personelimizin isteği doğrultusunda,avantajlı fiyatlarla,sağlık,deprem,konut,bireysel emeklilik ve taşıt kasko sigortası yapılabilmelidir.

18.Anlaşmalı banka;Anlaşma süresince ve daha sonra,elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz.

 

B.TEKLİFLERİN SUNULMASI:

 

19.Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.Teklif zarfının üzerinde,banka adı,tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır.İhaleye katılacakların Şartnamede belirtilen saatte teklif mektuplarıyla hazır bulunmaları gerekmektedir.Verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır.Şartnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

20.Teklif mektubunda promosyon olarak verilecek toplam tutar ve kişi başına ödenecek tutarlar ayrıntılı olarak belirtilecektir.

 

C.TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

21.İstekliler tarafından kapalı zarf içerisinde verilen yazılı teklifler,ilk teklif olup,komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden sonra,en yüksek teklifi veren 3 (Üç) banka arasından aynı anda açık artırma usulü turlara geçilecektir.Açık artırmanın uzaması durumunda,komisyon,verilen fiyat teklifleri üzerinden görüşme yapıp,bu istekli bankalardan ihaleye esas son tekliflerini yazılı ve kapalı zarf içinde talep edecektir.Bu tur sonunda ihale,en fazla teklifi veren istekli banka üzerinde bırakılacaktır.Verilen bu son fiyat teklifleri komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.Son turda en yüksek teklifte eşitlik olması durumunda,aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eşitlik bozuluncaya kadar yazılı teklif alınmaya devam edilecektir.Komisyon ve istekli bankalar ihale esnasında görüşme yapabilmek için  ihaleye ara verebileceklerdir.Komisyon son teklifleri yazılı olarak isteyebilecektir.

22.Açık artırma;Komisyonca belirlenen bankaların daha önce kapalı zarf ile toplam  promosyon miktarı olarak verdikleri en yüksek fiyattan başlar.  

23.Banka Promosyon İhale Komisyonu gerek gördüğünde ihaleyi yapıp yapmamakta veya yenilemekte yetkilidir.

24.Bu ihale tekliflerinin değerlendirilmesi;İhale,şartnamede belirtilen tüm şartları kabul eden, promosyon olarak en yüksek fiyat teklifini veren,komisyonun uygun gördüğü bankaya verilecektir.İhale üzerine kalan bankaya,bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir.İhaleyi kazanan banka bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (Beş) gün içinde şartnameye uygun olarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır.Sözleşme Ardeşen Belediye Başkanlığı’nda imzalanacaktır.Sözleşmeden sonra yüklenici Banka,sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir.

 

D.CEZAİ HÜKÜMLER:

 

25.Açık artırma sonucunda;Banka promosyon ihalesini kazanan bankanın, protokolü imzalamaması durumunda,açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 20 si kadar ceza ödemeyi kabul eder.

26.Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.

27.Anlaşmalı banka şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde;I. defa yazılı olarak uyarılır,II.defa tekrarında sözleşme bedelinin %20 si oranında ceza verilir. III.defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

28.Bu şartname de belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde, banka herhangi bir hak talep edemez,davacı olamaz ve ödenmiş olan promosyon tutarlarının iadesini isteyemez.

29.Anlaşma yapılan Banka’nın,Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer.En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir.Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

30.Banka sözleşme ile üstlendiği işleri Ardeşen Belediye Başkanlığının yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez.Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Ardeşen Belediye Başkanlığı mahkemeden bir karar almaya,ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir.Bu durumda Banka Ardeşen Belediye Başkanlığından herhangi bir hak talep edemez.

31.Anlaşmalı banka,bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

32.İtilaf halinde Pazar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

E.DİĞER HÜKÜMLER:

 

33.Anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü resim,harç ve vergiler ile KDV.tutarı sorumlu banka’ya aittir.

 

İletişim ve Bilgi İçin: Mali Hizmetler Müdürü/ Adil ERDEM: 0 464 715 1 005-05423434688

 

 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

 

 

 

Mecit MORAL                       Adil ERDEM                         Ahmet Halis KARABİBER

Komisyon Başkanı                        Üye                                             Üye

Başkan Yardımcısı                 Mali Hizmetler Müdürü         Hizmet-İş Sendikası Temsilcisi

Harcama Yetkilisi                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardeşen Belediyesi Hizmet Binası Atatürk Cad. No:126   53400 Ardeşen/RİZE

Telefon 0 464 715 1005-715 1666   Fax: 0464 715 5663-7154593

 

LOGO_450

T.C.RİZE İLİ ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

 

1-Kurum Adı                                                             :ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    Adres                                                                     :Merkez Mahallesi Atatürk Cad.No:126         

                                                                                    53400 Ardeşen/RİZE

    Telefon-Faks                                                          :0 464 715 10 05

    Elektronik posta adresi                                           :www.ardesen.bel.tr

2- İhale Konusu                                                         : Banka Promosyon İhalesi

3- İhale Usulü                                                            : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

                                                                                    (4734 Sayılı Kanuna tabi değildir.)

4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı                      : 73

5- Kurum Personelinin Yıllık Tahmini Nakit Akışı  : 3.384.000,00.TL.

    (Maaş+İkramiye+Yolluk+Fazla mesai ücreti)          

6- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri                          :Ardeşen Belediyesi Başkanlık Makamı

7-Promosyon ihalesi tarih ve saati                            :13.12.2017 Tarihinde saat 14:00

                                                                                          

                                                                                                                                             

         Banka promosyonu ihale komisyonu 4 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 14:00’de yaptığı toplantıda,Banka promosyon ihalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ilgili bankalara;Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine,kurum internet adresinde yayınlanmasına karar vermiştir.

         Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyon İhale Şartnamesi ve diğer belgeler Ardeşen Belediye Başkanlığından veya Belediyemizin resmi internet sitesi:ardesen.bel.tr adresinden görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık arttırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler,en geç 13.12.2017 Çarşamba günü,saat 13,30‘a kadar Ardeşen Belediyesi encümen salonunda ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklif üzerinden başlamak üzere komisyonca şartları uygun görülen bankalar arasında,teklifi veren 3 (üç) banka arasında,aynı anda açık arttırma yöntemiyle belirlenecektir.

 

         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

 

 

 

Mecit MORAL                       Adil ERDEM                         Ahmet Halis KARABİBER

Komisyon Başkanı                        Üye                                             Üye

Başkan Yardımcısı                 Mali Hizmetler Müdürü         Hizmet-İş Sendikası Temsilcisi

Harcama Yetkilisi

                                                                      

Ekler:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği

 

Ardeşen Belediyesi Hizmet Binası Atatürk Cad. No:126   53400 Ardeşen/RİZE

Telefon 0 464 715 1005-715 1666   Fax: 0464 715 5663-7154593

 

DİĞER İLANLAR
 • Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur

  Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  Konu Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Tarihi
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 04 Aralık

  MAAŞ ÖDEMESİ

  MAAŞ ÖDEMESİ
  Konu MAAŞ ÖDEMESİ
  İhale Tarihi 04/12/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 16 Kasım

  ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ

  ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ
  Konu ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ
  İhale Tarihi 16/11/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü YAPIM
  Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Temmuz

  LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği

  LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  Konu LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  İhale Tarihi 27/07/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYESİ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • ARAÇ AÇIK ARTTIRMA İHALESİ

  ARAÇ AÇIK ARTTIRMA İHALESİ
  Konu ARAÇ SATIŞ
  İhale Tarihi
  İhale Kayıt No
  İhale Türü ARAÇ
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 27 Şubat

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  Konu ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  İhale Tarihi 27/02/2019
  İhale Kayıt No 13
  İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığı
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 20 Mart

  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  Konu PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  İhale Tarihi 20/03/2017
  İhale Kayıt No 2017/71943
  İhale Türü PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYESİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 09 Mart

  ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR

  ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
  Konu ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
  İhale Tarihi 09/03/2017
  İhale Kayıt No 2017/38563
  İhale Türü 9 000 TON CEM I 42,5 R DÖKME ÇİMENTO Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  Müdürlük / Birim ardeşen belediyesi
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 05 Ocak

  BÜFE İŞLETMECİLİĞİ

  BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
  Konu BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
  İhale Tarihi 05/01/2017
  İhale Kayıt No 1
  İhale Türü 2886 SAYILI YASA 45. MADDESİ (AÇIK ARTTIRMA)
  Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 21 Ekim

  Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı

  Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı
  Konu Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı
  İhale Tarihi 21/10/2016
  İhale Kayıt No A85796
  İhale Türü Mal Alımı
  Müdürlük / Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
Tasarım designed by OfisMedya