Pazartesi

22°C | 29°C
Salı

22°C | 30°C
Çarşamba

22°C | 30°C

BÜFE İŞLETMECİLİĞİ

BÜFE İŞLETMECİLİĞİ

Konu BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
İhale Tarihi 05/01/2017
İhale Kayıt No 1
İhale Türü 2886 SAYILI YASA 45. MADDESİ (AÇIK ARTTIRMA)
Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
İhale Durumu Sonuçlandı

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İHALE İLANI

 

     MADDE 1-İlçemiz Merkez mahallesi Kordon ve Atatürk caddesinde bulunan 2 adet Büfe işletmeciliği kiraya verilecektir.İhale,Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:126 Ardeşen adresindeki Belediye Binasındaki Encümen Odasında,Belediyemiz Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca“Açık Teklif Usulü”artırma suretiyle yapılacaktır.

SIRA  NO

İŞYERİNİN AÇIK ADRESİ

İHALE TARİHİ

7 YILLIK

GEÇİCİ

ŞARTNAME

KİRA SÜRESİ

VE SAATI

MUHAMMEN

TEMİNAT

BEDELİ

(YIL)

 

 

BEDELİ (TL.)

BEDELİ (TL.)

 

 

1

Merkez Mah.Kordon Cad. No:2

05.01.2017

Saat 10.30

140.700,00

4.221,00

100

7

2

Merkez Mah.Atatürk Cad. No:170

05.01.2017

Saat 11.00

157.500,00

4.725,00

100

7

 

MADDE 2-İhaleye Katılabilecekler:Söz konusu ihaleye,İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak,yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 3-İhaleye Katılamayacaklar:2886 sayılı kanunun 6.Maddesinde yazılı kimseler ile 83.Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler.Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa,ihale bozularak geçici teminatı ve ihale iştirak teminatı,sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

MADDE 4-İhale komisyonu,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 5- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN

1-İkametgah belgesi.

2-İyi hal kâğıdı.

3-Vergi borcu olmadığına dair belge.

4-Nüfus cüzdan sureti.

5-Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

6-Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

7-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı  olmadıklarına dair taahhütname.

8- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.

9-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

10-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

11-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

2-Noter tasdikli imza sirküsü,(Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi).

3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4-Vergi borcu olmadığına dair belge.

5-Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname.

7-Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.

8-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

9-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

MADDE 6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

 

  MADDE-7-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.

     MADDE 8--İhale ile ilgili bilgiler http://www.ardesen.bel.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    Hakan GÜLTEKİN

                                                                                                                           

DİĞER İLANLAR
 • Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur

  Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  Konu Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Tarihi
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 04 Aralık

  MAAŞ ÖDEMESİ

  MAAŞ ÖDEMESİ
  Konu MAAŞ ÖDEMESİ
  İhale Tarihi 04/12/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 16 Kasım

  ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ

  ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ
  Konu ALIŞVERİŞ MERKEZİ REZİDANS YAPIM İŞİ
  İhale Tarihi 16/11/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü YAPIM
  Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Temmuz

  LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği

  LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  Konu LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  İhale Tarihi 27/07/2017
  İhale Kayıt No
  İhale Türü LED Panel dış ortam reklam sistemi alanı işletmeciliği
  Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYESİ
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • ARAÇ AÇIK ARTTIRMA İHALESİ

  ARAÇ AÇIK ARTTIRMA İHALESİ
  Konu ARAÇ SATIŞ
  İhale Tarihi
  İhale Kayıt No
  İhale Türü ARAÇ
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 27 Şubat

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  Konu ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  İhale Tarihi 27/02/2019
  İhale Kayıt No 13
  İhale Türü Ardeşen Belediye Başkanlığı
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 20 Mart

  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

  PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  Konu PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  İhale Tarihi 20/03/2017
  İhale Kayıt No 2017/71943
  İhale Türü PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYESİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 09 Mart

  ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR

  ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
  Konu ÇİMENTO (DÖKME) SATIN ALINACAKTIR
  İhale Tarihi 09/03/2017
  İhale Kayıt No 2017/38563
  İhale Türü 9 000 TON CEM I 42,5 R DÖKME ÇİMENTO Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  Müdürlük / Birim ardeşen belediyesi
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 05 Ocak

  BÜFE İŞLETMECİLİĞİ

  BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
  Konu BÜFE İŞLETMECİLİĞİ
  İhale Tarihi 05/01/2017
  İhale Kayıt No 1
  İhale Türü 2886 SAYILI YASA 45. MADDESİ (AÇIK ARTTIRMA)
  Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 21 Ekim

  Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı

  Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı
  Konu Kaldırım ve Yol Kaplama Malzemesi Alımı
  İhale Tarihi 21/10/2016
  İhale Kayıt No A85796
  İhale Türü Mal Alımı
  Müdürlük / Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
Tasarım designed by OfisMedya