Pazartesi

22°C | 29°C
Salı

22°C | 30°C
Çarşamba

22°C | 30°C

Ardeşen Vakfı'ndan Öğrencilere Burs

Ardeşen Vakfı'ndan Öğrencilere Burs

ARDEŞEN EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI

BURS BAŞVURU KOŞULLARI

•             T.C. vatandaşı olmak

•             Lisans öğrencisi olmak

•             Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak

•             Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak

•             Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak

•             Üst sınıfa geçmiş olmak (ara sınıflar için)

•             Başvuru tarihinden enaz son iki ay önce ailesi veya kendisinin Ardeşen’de ikamet ediyor olması ve Ardeşen’de ikametinin devam ediyor olması

BURS VERİLMEYECEK HALLER

•             Vakıf üniversitesi öğrencileri

•             Açık öğretim öğrencileri

•             Uzaktan öğretim öğrencileri

•             25 yaşından büyükler

•             Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrenciler

•             Üstteki bentte belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrenciler

•             Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler başvuru yapamaz

BURS ÖNCELİKLERİ

- Anne ve/ veya babasının yokluğu

- Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları

- Zihinsel veya bedensel engelliler

- Ailede birden fazla lisans öğrencisi olanlar

BURSUN SÜRESİ VE SON BAŞVURU TARİHİ:

 

Burslar genellikle (15 Kasım- 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir. Son başvuru tarihi 05 Ekim 2018 dir. Başvurular şahsen ya da öğrencinin ailesi tarafından bizzat yapılacaktır.

BURS BAŞVURU ADRESİ: Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (Ardeşen Belediye binası) Beyazmasa Birimi

 

EKLENECEK BELGELER

VAKFIMIZA BURS İÇİN BAŞVURURKEN, ARDEŞEN EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN OLUŞTURULAN BURS BAŞVURU FORMU DOLDURULMAK ZORUNDADIR. BAŞVURU FORMUNUN EKSİK DOLDURULMASI YADA EVRAKLARIN EKSİK OLMASI DURUMUNDA YAPILAN BAŞVURU GEÇERSİZ SAYILACAK VE KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

•             LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)

•             Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi

•             Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)

•             Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)

•             Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

•             1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyadı yazılmalıdır.)

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER AŞAĞIDAKİ BELGELERİ AYRICA VAKFIMIZA İBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR

•             "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devlet)

•             Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

•             Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler

•             Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu

•             Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi

•             Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)

•             Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

•             Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

•             Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

•             Mezun olduktansonra işe girdiğinde öğrenci bursu vereceğine dair taahhütname

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

 

Burslar aylık olarak ödenir (8 ay boyunca ödenir). Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir.

 

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

 

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri Ardeşen Belediyesinin web sitesinde en geç 09 Kasım 2018 tarihinde ilan edilecek ve bursiyerlere bildirilecektir.

Tasarım designed by OfisMedya