|


|


|

İLAN MECLİSİ DUYURUSU

İLAN MECLİSİ DUYURUSU

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim

İ L A N

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI ŞUBAT AYI MUTAT TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 01.02.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 09.00’DA YAPILACAKTIR.

GÜNDEM

1-​ Açılış

2-​ Yoklama

3-​ Düz mahallede 1274 ada 2 nolu parselde 18. Madde uygulaması yapılan alanda mevcut imar planına göre yapılan imar uygulaması nedeni ile mağdur olunduğu belirtilmiş olup söz konusu parselden geçen imar yolunun kaydırılması talep edilmektedir.

4-​ Yavuz Selim mahallesinde 15 ada 576 nolu parselde mevcutta blok olarak işlenmiş ve emsal değeri 3.50 olarak belirlenmiş alanın emsal 4.20 olarak belirlenmesine yönelik talep,

5-​ 219 ada14 nolu parselde mevcut imar planında ayrık 3 kat yapı nizamlı konut alanı olarak planlı alanın ayrık 6 kat yapı nizamlı konut alanı olarak planlanmasına yönelik talep.

6-​ Deniz mahallesinde 10 ada 870 nolu parselde mevcut imar planında blok yapı nizamı belirlenmiş alanda yapı emsal değerinin 4.00 olarak belirlenmesine yönelik talep.

7-​ Yeni mahallede 53 ada 249 nolu parselde emsal değerinin 3,50 olarak belirlenmesine yönelik talebi,

8-​ Yeni mahallede 53 ada 250 nolu parselde emsal değerinin 3,50 olarak belirlenmesine yönelik talebi,

9-​ Fırtına mahallesinde 15 ada 1037 nolu parselde kat irtifakı kurulabilmesi için gereğinin yapılması yönelik talep.

10-​ Yavuz Selim mahallesinde 15 ada 2273 nolu parselde yapı emsal değerinin 3.50 olarak belirlenmesine yönelik talep,

11-​ Müftü mahallesinde 99 ada 11, 12, 26 nolu parsellerde mevcut imar planında ayrık 3 kat yapı nizamlı konut alanı olarak planlı alanda taban kurulumu 0,30 olmak suretiyle ayrık 10 kat yapı nizamlı konut alanı olarak planlanmasına yönelik taleb.

12-​ 130 ada 1 ve 2 nolu parseller olarak ifade dilmiş olan son hali ile 130 ada 14 parsel olarak tescillenmiş alanda mevcut imar planında mezarlık alanı olarak görünen alanın sehven terkinin yapılması nedeni ile oluşan mağduriyetin giderilebilmesi için alanda yol ve mezarlık alanlarının düzenlenmesine yönelik plan tadilatı talebi,

13-​ Fırtına mahallesinde 15 ada 1006 nolu parselde parsele bitişik olan ve imarlı olan atık parselin satışına yönelik talep.

14-​ Deniz mahallesinde 10 ada 563 nolu parselin bitişiğinde bulunan ve imarlı atık alanın satışına yönelik talep.

15-​ Deniz mahallesinde 10 ada 935 ve 936 nolu parsellerde mevcutta ayrık ve bitişik yapı nizamları belirlenmiş 6 kat yapı nizamlı konut alanında iki parseli kapsayacak şekilde çekme mesafeleri içinde blok yapı nizamı oluşturulmasına yönelik talep.

16-​ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında ilçemiz Cumhuriyet mahallesinde 15 ada 69 nolu parselde mevcut imar planında özel proje alanı olarak planlı alanda mevcutta 40,50 metre olarak belirlenmiş maksimum yapı yüksekliğinin 41,50 metre olarak belirlenmesine yönelik talep,

17-​ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında ilçemiz Yavuz Selim mahallesinde 15 ada 1655 nolu parsel ile belediyemiz uhdesinde bulunan arsa üzerinde otopark alanın yerinin değiştirilerek takas edilmesine yönelik kararı içeren 03.03.2015 tarih ve 38 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanmış olan plan değişiklik teklifinde uygun takas şartları oluşmaması nedeni ile söz konusu meclis kararının iptal edilerek alanda eski plan şartlarının oluşturulmasına yönelik talep.

18-​ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında ilçemiz Merkez mahallesinde F45c-10b-2d imar paftasında 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 132 nolu adalara isabet eden toplam 28910 m2 bölgede “Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı” olarak ilan edilmesine yönelik talep.

19-​ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında ilçemiz Merkez Mahallesinde F45c-10b-2d paftasında 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ve 132 adalara isabet eden toplam 28910 m2 bölgede düşünülen “Kentsel Dönüşüm” ve “Toplu Konut” projeleri hakkında; Başkanlığımızla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılan görüşmelere istinaden söz konusu çalışmaların hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü vb. kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanına, arsa-arazi alımları ile satış, takas ve benzeri işlemleri yürütmek içinde Belediye Encümenine yetki verilmesine yönelik talep.

20-​ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında İlçemiz Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları kapsamında mevcut plan notlarında 17. Maddede yer alan ve “KONUT ALANLARI, TİCARET ALANLARI VE KONUT+TİCARET ALANLARINDA ASMA KAT YAPILABİLECEKTİR. BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK DÜZENLENMEMESİ HALİNDE EMSALE DÂHİL EDİLMEYECEKTİR.” şeklinde yer alan maddede uygulamada uyumsuzluklara neden olması nedeni ile “Bağımsız Bölüm olarak düzenlenmesi halinde emsale dâhil edilmeyecektir” ibaresinin kaldırılmasına yönelik talep.

21-​ Otopark ücretlerinin görüşülmesi.

22-​ 2017 öncesi ruhsatlandırılmış yapılarda ruhsat onama harcının kaldırılması.

23-​ Plan tadilat harçlarının yenilenmesi.

24-​ Plan notlarında 13. Maddede taban kurulum tanımının yenilenmesi.

25-​ ARBELSAN A.Ş.’nin sermayesinin arttırılması.

26-​ Ardeşen Eğitim Vakfının Almanya ziyareti.

27-​ Dokap Projesi.

28-​ Norm Kadro Değişikliği.

29-​ Dilekçeler.

30-​ Kapanış.

DİĞER KARARLAR
 • 26 Haziran

  2024 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  2024 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2024 HAZIRAN AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 26/06/2024
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 29 Mayıs

  2024 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  2024 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2024 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 29/05/2024
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 24 Mayıs

  ARDEŞEN BELEDİSİ 2023 FAALİYET RAPORU

  ARDEŞEN BELEDİSİ 2023 FAALİYET RAPORU
  Konu ARDEŞEN BELEDİSİ 2023 FAALİYET RAPORU
  Karar Tarihi 24/05/2024
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 08 Nisan

  2024 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  2024 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ARDEŞEN BELEDİYESİ 2024 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 08/04/2024
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2024 MART AYI MECLİS KARARLARI

  2024 MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2024 ŞUBAT AYI 2. MECLİS KARARLARI

  2024 ŞUBAT AYI 2. MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2024 ŞUBAT AYI 1. MECLİS KARARLARI

  2024 ŞUBAT AYI 1. MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2024 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  2024 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • ARALIK MECLİS KARARLARI 2023

  ARALIK MECLİS KARARLARI 2023
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI 2. OTURUM

  2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI 2. OTURUM
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI 1. OTURUM

  2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI 1. OTURUM
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • MART AYI MECLİS KARARLARI 2023

  MART AYI MECLİS KARARLARI 2023
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 EKİM AYI MECLİS KARARLARI 2. OTURUM

  2023 EKİM AYI MECLİS KARARLARI 2. OTURUM
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  2023 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 TEMMUZ MECLİS KARARLARI 2. OTURUM

  2023 TEMMUZ MECLİS KARARLARI 2. OTURUM
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 TEMMUZ MECLİS KARARLARI 1. OTURUM

  2023 TEMMUZ MECLİS KARARLARI 1. OTURUM
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  2023 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  2023 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  2023 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 NİSAN AYI MECLİS KARARI

  2023 NİSAN AYI MECLİS KARARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 MART AYI MECLİS KARARI

  2023 MART AYI MECLİS KARARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 Şubat Ayı Meclis Kararları

  2023 Şubat Ayı Meclis Kararları
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2023 OCAK AYI Meclis Kararları

  2023 OCAK AYI Meclis Kararları
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  2022 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  2022 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  2022 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  2022 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  2022 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  2022 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  2022 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 MART AYI MECLİS KARARLARI

  2022 MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2022 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  2022 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  2021 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2021 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  2021 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  2021 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  2021 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  2021 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  2021 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  2021 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  2021 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 MART AYI MECLİS KARARLARI

  2021 MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2021 MART AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • ŞUBAT 2021 MECLİS KARARLARI

  ŞUBAT 2021 MECLİS KARARLARI
  Konu 2021 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2021 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  2021 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  2020 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  2020 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  2020 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  2020 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  2020 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2020 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  2020 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2020 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 MART AYI MECLİS KARARLARI

  2020 MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  2020 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2020 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2020 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  2020 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2020 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2019 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  2019 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2019 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2019 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  2019 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2019 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2019 EYLÜL MECLİS KARARLARI

  2019 EYLÜL MECLİS KARARLARI
  Konu 2019 EYLÜL MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 2019 TEMMUZ MECLİS KARARLARI

  2019 TEMMUZ MECLİS KARARLARI
  Konu 2019 TEMMUZ MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 2019 HAZİRAN MECLİS KARARLARI

  2019 HAZİRAN MECLİS KARARLARI
  Konu 2019 HAZİRAN MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Mayıs

  2019 MAYIS MECLİS KARARLARI

  2019 MAYIS MECLİS KARARLARI
  Konu 2019 MAYIS MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 07/05/2019
  Karar No
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye meclisi
  KARAR DETAYI
 • 10 Nisan

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 10/04/2019
  Karar No
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye meclisi
  KARAR DETAYI
 • 15 Mart

  Konu 2019 MART AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 15/03/2019
  Karar No
  Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye meclisi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  OCAK 2019 MECLİS KARARLARI

  OCAK 2019 MECLİS KARARLARI
  Konu ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  Karar Tarihi 01/01/2019
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 06/12/2018
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  2018 TEMMUZ MECLİS KARARLARI

  2018 TEMMUZ MECLİS KARARLARI
  Konu 2018 TEMMUZ MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 06/07/2018
  Karar No 111
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 04/01/2018
  Karar No
  Müdürlük / Birim OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  2018 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  2018 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2018 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 02/05/2018
  Karar No 81.82.83.84.85.86.87
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  NİSAN 2018 MECLİS KARARLARI

  NİSAN 2018 MECLİS KARARLARI
  Konu NİSAN 2018 MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 05/04/2018
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Mart

  2018 MART AYI MECLİS KARARLARI

  2018 MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2018 MART AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 07/03/2018
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  ŞUBAT 2018 MECLİS KARARLARI

  ŞUBAT 2018 MECLİS KARARLARI
  Konu ŞUBAT 2018 MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 01/02/2018
  Karar No 1.....,43
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  2017 KASIM MECLİS KARARLARI

  2017 KASIM MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 KASIM MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 06/11/2017
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  2017 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  2017 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 11 Eylül

  2017 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  2017 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 11/09/2017
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 07 Şubat

  2017 ŞUBAT MECLİS KARARLARI

  2017 ŞUBAT MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 ŞUBAT MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 07/02/2017
  Karar No 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 2018 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  2018 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2018 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • İLAN MECLİSİ DUYURUSU

  İLAN MECLİSİ DUYURUSU
  Konu
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Aralık

  2017 ARALIK MECLİS KARARLARI

  2017 ARALIK MECLİS KARARLARI
  Konu ALINAN MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 04/12/2017
  Karar No 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 11 Eylül

  2017 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  2017 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 11/09/2017
  Karar No 91------/103
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 08 Temmuz

  2017 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  2017 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 08/07/2017
  Karar No 79----90
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 08 Temmuz

  207 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  207 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 207 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 08/07/2017
  Karar No 79----90
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 09 Haziran

  2017 HAZIRAN MECLİS KARARLARI

  2017 HAZIRAN MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 HAZIRAN MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 09/06/2017
  Karar No 70,71,72,73,74,75,76,77,78
  Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYE MECLISI
  KARAR DETAYI
 • 11 Mayıs

  2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 11/05/2017
  Karar No 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
  Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYE MECLISI
  KARAR DETAYI
 • 07 Nisan

  2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 07/04/2017
  Karar No 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
  Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYE MECLISI
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  MART AYI MECLİS KARARLARI

  MART AYI MECLİS KARARLARI
  Konu MART AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 03/03/2017
  Karar No 23,24,25,26,27,28
  Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYE MECLISI
  KARAR DETAYI
 • 03 Ocak

  2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu OCAK AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 03/01/2017
  Karar No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 08 Aralık

  2016 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  2016 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2016 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 08/12/2016
  Karar No 138
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 08 Kasım

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu KASIM AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 08/11/2016
  Karar No
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 09 Eylül

  2016 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  2016 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2016 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 09/09/2016
  Karar No 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 10 Eylül

  2016 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  2016 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
  Konu ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  Karar Tarihi 10/09/2016
  Karar No 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI
 • 2016 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI

  2016 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI
  Konu 2016 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi
  Karar No
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  2016 HAZİRAN MECLİS KARARLARI

  2016 HAZİRAN MECLİS KARARLARI
  Konu
  Karar Tarihi 06/06/2016
  Karar No 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 02/05/2016
  Karar No 57,58,59,60,61,62,63,64,65
  Müdürlük / Birim 2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
  KARAR DETAYI
 • 22 Kasım

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Konu 2016 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
  Karar Tarihi 22/11/2016
  Karar No 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56
  Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
  KARAR DETAYI