|


|


|

2020 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

2020 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

Konu
Karar Tarihi
Karar No
Müdürlük / Birim
DİĞER KARARLAR
  • ARALIK MECLİS KARARLARI 2023

    ARALIK MECLİS KARARLARI 2023
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI 2. OTURUM

    2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI 2. OTURUM
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI 1. OTURUM

    2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI 1. OTURUM
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • MART AYI MECLİS KARARLARI 2023

    MART AYI MECLİS KARARLARI 2023
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 EKİM AYI MECLİS KARARLARI 2. OTURUM

    2023 EKİM AYI MECLİS KARARLARI 2. OTURUM
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

    2023 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 TEMMUZ MECLİS KARARLARI 2. OTURUM

    2023 TEMMUZ MECLİS KARARLARI 2. OTURUM
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 TEMMUZ MECLİS KARARLARI 1. OTURUM

    2023 TEMMUZ MECLİS KARARLARI 1. OTURUM
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

    2023 HAZİRAN AYI  MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

    2023 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

    2023 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 NİSAN AYI MECLİS KARARI

    2023 NİSAN AYI MECLİS KARARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 MART AYI MECLİS KARARI

    2023 MART AYI MECLİS KARARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 Şubat Ayı Meclis Kararları

    2023 Şubat Ayı Meclis Kararları
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2023 OCAK AYI Meclis Kararları

    2023 OCAK AYI Meclis Kararları
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

    2022 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

    2022 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

    2022 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

    2022 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

    2022 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

    2022 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

    2022  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 MART AYI MECLİS KARARLARI

    2022 MART AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

    2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2022 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

    2022 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

    2021 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2021 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

    2021 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

    2021 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

    2021 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

    2021 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

    2021 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

    2021 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

    2021 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 MART AYI MECLİS KARARLARI

    2021 MART AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2021 MART AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • ŞUBAT 2021 MECLİS KARARLARI

    ŞUBAT 2021 MECLİS KARARLARI
    Konu 2021 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2021 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

    2021 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

    2020 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

    2020 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

    2020 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

    2020 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

    2020 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2020 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

    2020 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2020 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 MART AYI MECLİS KARARLARI

    2020 MART AYI MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

    2020 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2020 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2020 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

    2020 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2020 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2019 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

    2019 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2019 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

    2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2019 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

    2019 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2019 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2019 EYLÜL MECLİS KARARLARI

    2019 EYLÜL MECLİS KARARLARI
    Konu 2019 EYLÜL MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 2019 TEMMUZ MECLİS KARARLARI

    2019 TEMMUZ MECLİS KARARLARI
    Konu 2019 TEMMUZ MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 2019 HAZİRAN MECLİS KARARLARI

    2019 HAZİRAN MECLİS KARARLARI
    Konu 2019 HAZİRAN MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 07 Mayıs

    2019 MAYIS MECLİS KARARLARI

    2019 MAYIS MECLİS KARARLARI
    Konu 2019 MAYIS MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 07/05/2019
    Karar No
    Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye meclisi
    KARAR DETAYI
  • 10 Nisan

    NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

    NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Konu NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 10/04/2019
    Karar No
    Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye meclisi
    KARAR DETAYI
  • 15 Mart

    Konu 2019 MART AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 15/03/2019
    Karar No
    Müdürlük / Birim Ardeşen Belediye meclisi
    KARAR DETAYI
  • 01 Ocak

    OCAK 2019 MECLİS KARARLARI

    OCAK 2019 MECLİS KARARLARI
    Konu ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    Karar Tarihi 01/01/2019
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 06 Aralık

    ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

    ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 06/12/2018
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 06 Temmuz

    2018 TEMMUZ MECLİS KARARLARI

    2018 TEMMUZ MECLİS KARARLARI
    Konu 2018 TEMMUZ MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 06/07/2018
    Karar No 111
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 04 Ocak

    OCAK AYI MECLİS KARARLARI

    OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 04/01/2018
    Karar No
    Müdürlük / Birim OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    KARAR DETAYI
  • 02 Mayıs

    2018 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

    2018 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2018 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 02/05/2018
    Karar No 81.82.83.84.85.86.87
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 05 Nisan

    NİSAN 2018 MECLİS KARARLARI

    NİSAN 2018 MECLİS KARARLARI
    Konu NİSAN 2018 MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 05/04/2018
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 07 Mart

    2018 MART AYI MECLİS KARARLARI

    2018 MART AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2018 MART AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 07/03/2018
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 01 Şubat

    ŞUBAT 2018 MECLİS KARARLARI

    ŞUBAT 2018 MECLİS KARARLARI
    Konu ŞUBAT 2018 MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 01/02/2018
    Karar No 1.....,43
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 06 Kasım

    2017 KASIM MECLİS KARARLARI

    2017 KASIM MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 KASIM MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 06/11/2017
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 04 Ekim

    2017 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

    2017 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 04/10/2017
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 11 Eylül

    2017 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

    2017 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 11/09/2017
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 07 Şubat

    2017 ŞUBAT MECLİS KARARLARI

    2017 ŞUBAT MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 ŞUBAT MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 07/02/2017
    Karar No 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 2018 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

    2018 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2018 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • İLAN MECLİSİ DUYURUSU

    İLAN MECLİSİ DUYURUSU
    Konu
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 04 Aralık

    2017 ARALIK MECLİS KARARLARI

    2017 ARALIK MECLİS KARARLARI
    Konu ALINAN MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 04/12/2017
    Karar No 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 11 Eylül

    2017 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

    2017 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 11/09/2017
    Karar No 91------/103
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 08 Temmuz

    2017 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

    2017 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 08/07/2017
    Karar No 79----90
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 08 Temmuz

    207 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

    207 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 207 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 08/07/2017
    Karar No 79----90
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 09 Haziran

    2017 HAZIRAN MECLİS KARARLARI

    2017 HAZIRAN MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 HAZIRAN MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 09/06/2017
    Karar No 70,71,72,73,74,75,76,77,78
    Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYE MECLISI
    KARAR DETAYI
  • 11 Mayıs

    2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

    2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 11/05/2017
    Karar No 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
    Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYE MECLISI
    KARAR DETAYI
  • 07 Nisan

    2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

    2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 07/04/2017
    Karar No 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
    Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYE MECLISI
    KARAR DETAYI
  • 03 Mart

    MART AYI MECLİS KARARLARI

    MART AYI MECLİS KARARLARI
    Konu MART AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 03/03/2017
    Karar No 23,24,25,26,27,28
    Müdürlük / Birim ARDESEN BELEDIYE MECLISI
    KARAR DETAYI
  • 03 Ocak

    2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

    2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu OCAK AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 03/01/2017
    Karar No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 08 Aralık

    2016 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

    2016 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2016 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 08/12/2016
    Karar No 138
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 08 Kasım

    KASIM AYI MECLİS KARARLARI

    KASIM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu KASIM AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 08/11/2016
    Karar No
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 09 Eylül

    2016 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

    2016 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2016 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 09/09/2016
    Karar No 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 10 Eylül

    2016 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

    2016 EKİM AYI MECLİS KARARLARI
    Konu ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    Karar Tarihi 10/09/2016
    Karar No 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI
  • 2016 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI

    2016 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI
    Konu 2016 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi
    Karar No
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 06 Haziran

    2016 HAZİRAN MECLİS KARARLARI

    2016 HAZİRAN MECLİS KARARLARI
    Konu
    Karar Tarihi 06/06/2016
    Karar No 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77
    Müdürlük / Birim
    KARAR DETAYI
  • 02 Mayıs

    2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

    2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 02/05/2016
    Karar No 57,58,59,60,61,62,63,64,65
    Müdürlük / Birim 2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI
    KARAR DETAYI
  • 22 Kasım

    NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

    NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Konu 2016 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
    Karar Tarihi 22/11/2016
    Karar No 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56
    Müdürlük / Birim ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ
    KARAR DETAYI