|


|


|

TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM DUYURUSU

TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM DUYURUSU

İ L A N

 

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 05.07.2024 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPILACAKTIR.

 

                HALKIMIZA DUYURULUR. 8/07/2024

 

 

 

 

                                   

                                                                      

GÜNDEM


1-   Açılış.

2-   Yoklama.
3-   Y. Selim Mah. 742 ada 122 ve 123 nolu parseller ile 745 ada 1 nolu parsel arasında kalan atık
parselin ihdası ve satışı hk.
4-   Elmalık ve Fırtına Mahalleleri sınırları dahilindeki özel ihtisas sanayi alanında plan değişikliği hk.
5-   Elmalık Mahallesi 184 ada 12 nolu parselin önünde yer alan parselin daraltılması talebi hk.
6-   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği memur norm kadrosunda değişiklik
yapılması hk.
7-   Ücret Tarifesi.
8-   Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliğine 1 asıl 1 yedek üyenin seçilmesi.

9-   Temenniler. 

10- Kapanış.