|


|


|

RESİM YARIŞMASI

RESİM YARIŞMASI

ARDEŞEN BELEDİYESİ RESİM YARIŞMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

1.YARIŞMANIN KONUSU:

 

Ardeşen Belediyesi Halklailişkiler Beyazmasa Etkinlikleri çerçevesinde Serbest temalı resim yarışması düzenlenecektir.

 

2. YARIŞMANIN AMACI

 

2.2. Çocuklara resimi sevdirmek, benimsetmek ve onların yaratıcılıklarını teşvik etmektir.

 

2.3. Çocukların  duygularını ve hayal gücünü bütünleştirerek hem manevi yönlerini, hem vatan sevgilerini, hem de sanat yönlerini geliştirmek

 

3. YARIŞMANIN ŞARTLARI

 


 

3.2. Yarışma  ilköğretim ve ortaokulu sınıf   öğrencileri eserleri ile katılacaktır. .


3.3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

3.4.Öğrencilerimiz yarışmaya daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış eserleri ile katılacaktır.

 

3.5. Yarışmaya katılım bireyseldir. Sınıf olarak ortaklaşa yapılan resimler ile yarışmaya başvuru yapılmayacaktır.

 

3.6. Yarışmanın düzenlemesinde ve seçici kurulda (jüride) görev alanların birinci dereceden yakını olan öğrencilerin yarışmaya katılımı kabul edilmeyecektir.

 

3.7. Yarışmaya katılan öğrenciler resimlerini A4 kağıt ölçülerinde resim kağıdına yapacak  olup, resim yüzeyi üstünde öğrencinin ismi, rumuzu, özel işaretler olmayacaktır. Resmin arka yüzeyinde öğrencinin rumuzu olup, eserin üzerinde eser sahibine ait başka bilgi olmayacaktır.

 

3.8. Yarışmaya katılacak olan her yarışmacının ilk etapta basvuru.ardesen.bel.tr adresine kayıt olması gerekmektedir.Sonrasında sms ile ilgili bilgilendirilecektir.

 

 

 

 3.9. Başvuran öğrenciler sadece 1 resim ile katılım yapacaktır.

 

3.10. Yarışmaya katılan her öğrencinin eseri ile beraber şartname ekinde sunulan veli muvafakat namesi ve katılım formu mutlaka olacaktır.

 

 

 

4. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

 

4.1. Yarışmaya katılacak serbest temalı olacaktır. Herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

4.2. Yarışmaya katılacak resimler en küçük a4 kağıdı boyutu resim kâğıdına yapılacak olup, ölçü dışına çıkılabilir.

 

4.3. Yarışmaya katılan öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun olarak kağıt üzerine   her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

 

4.4. Resimler paspartusuz teslim edilecektir.

 

4.5. Yarışmaya katılacak resimler herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen öğrenciye ait olmalıdır.

 

4.6. Yarışmaya katılan öğrenciler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış eseri ile katılabilecektir.

 

4.7. Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı kalacaktır, eğer öğrenci ödül aldıysa ödülü geri alınacaktır. Alıntı eser sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

5. BAŞVURU SÜRECİ

 

5.1. Yarışmaya katılacak olan her yarışmacının ilk etapta basvuru.ardesen.bel.tr adresine kayıt olması gerekmektedir.Sonrasında sms ile ilgili bilgilendirilecektir.

 

5.2. Seçici kurul tarafından finale kalan resimlerin asılları ile Ardeşen Belediyesi Beyazmasa Halkla İlişkiler Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

 

 

6. YARIŞMA TAKVİMİ

 

6.1. Yarışmacılardan eserlerini en geç 15 OCAK 2021 tarihine kadar yapacaktır. Teslimatlar   kişisel bilgileri ( Adı Soyadı Okulu Sınıfı T.C Kimlik No HES Kodu ve veli ve öğrenci iletişim numaraları ) yazılarak mail ortamında iletilecektir.

 

6.2. 15 OCAK 2021 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 

6.3. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin şartnameye ek olarak sunulan Ek1 Katılım Belgesi, Ek2 Veli Muvafakat namesi, kimlik fotokopisini ve kimlik fotokopisi (üzerinde veli iletişim numarası) gönderilecek olan maile eklenecektir. Aksi takdirde eser değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

7. YARIŞMA SEÇİÇİ KURUL ÜYELERİ

 

7.1..Seçiçi Kurul Üyeleri  resim dalında uzman kişilerden oluşacaktır.

 

7.2. Seçici Kurul Üyeleri değerlendirmelerinde gizlilik esas alınacaktır.

 

7.3. Seçici Kurul üyelerinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

 

7.4. Seçici Kurul Üyeleri Belediye yönetiminin belirleyeceği bir tarihte toplanacak olup ödül almaya hak kazanan eserlerle birlikte sergilenmeye değer eserleri belirleyecektir.

 

7.5. Seçici Kurul Üyeleri

               

-              Ardeşen Milli Eğitim Müdürlüğünden Görevlendirilen Öğretmenler Ardeşen belediyesinin belirlediği juri üyeleri

 

8. ÖDÜLLER

 

Ortaokul ilkokul Öğrencileri Branşında;

Sürpriz Hediyeler

* Ayrıca Tüm katılımcılara Katılım Belgesi.

9. SERGİLEME

9.1 digital ortamda web sayfamızda ve sosyal medya aracılığıyla sergilenecektir.

10. ESERLERİN İADESİ

10.1. Yarışmaya teslim edilen ve sergilenen eserlerin iadesi sergi bitiminde yapılacaktır. Sergileme ve ödül  almayan eserlerin sergi bitim süresini takip eden 15 (onbeş) iş günü içinde Ardeşen Belediyesi beyazmasa Halkla İlişkiler Müdürlüğünden teslim alınması gerekmektedir.

10.2. İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (onbeş) işgünü içinde, teslim edildikleri adresten geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Ardeşen Belediyesi sorumlu değildir.

11. DİĞER HUSUSLAR:

11.1. Katılım Formları ve Şartnameler, Ardeşen Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden ve Belediyemiz web sitesinden temin edilebilir. (www.ardesen.bel.tr)

11.2.Ardeşen Belediyesi ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür gibi çalışmalarda kullanma hakkına sahip olacaktır.

11.3. Yarışmaya katılan bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

11.4. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Ardeşen Belediyesi 'nin kararları geçerlidir.

 

12. ÖDÜL TÖRENİ:

Ardeşen Belediyesinin belirlediği TARİHTE VE YERDE yapılacaktır.


EK-1

ARDEŞEN BELEDİYESİ

SERBEST TEMALI ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI

 

YARIŞMA KATILIM FORMU

“Ardeşen Belediyesi serbestResim Yarışması” için yaptığım eser, özgün ve tümüyle bana ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir.

Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi bu hususun tespiti halinde yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam halinde dahi aldığım ödülü geri vereceğimi bu yaşmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi bu eserin ve mali fikri ve sınai hakların işleme aslını ve işlenmesini çoğaltma yayma temsil dijital iletimde dahil olmak üzere yayın araçlarıyla umuma iletim haklarının ve komşu haklarını Ardeşen Belediyesine sınırsız ve süresiz olarak tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

…../….../2020

KATILIMCININ:                                                                                                        KATILIMCI ADINA

ADI SOYADI                                        :                                                                                             VELİ İMZASI

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ                                 :

OKULU                                 :

DOĞUM TARİHİ                :

TELEFONU                                          :

 

 

 

VELİSİNİN :

ADI SOYADI                                        :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

TELEFONU                                          :

 

 

 

EK-2:

ARDEŞEN BELEDİYESİ

SERBEST temalı  RESİM YARIŞMASI

 

 VELİ MUAFAKATNAMESİ

 

Eser Sahibinin;

ADI VE SOYADI                  :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

BABA ADI                                            :

DOĞUM YERİ VE YILI       :

 

 

ARDEŞEN BELEDİYE  BAŞKANLIĞINA

        ARDEŞEN

Velisi bulunduğum yukarıda açık kimliği yazılı …………………………………………….’ın Ardeşen Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “Serbest temalı ” adlı yarışmaya katılmasına izin veriyorum. Söz konusu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin  mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere büyün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Ardeşen Belediyesi sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimizi kabul ve taahhüt ederim.

...../...../2021

  VELİ İMZA