|


|


|

MART AYI MECLİSLERİ İLAN

MART AYI MECLİSLERİ İLAN

T.C.

ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

             

 

Dönemi

:2023

Birleşim

:3

Oturum

:1

Karar Tarihi

:03.03.2023

Karar No

:36

 Belediye Başkanı V.                    :Avni KAHYA

Yakup Kenan HATİPOĞLU, Fatih ÖNEY, Cumali ÖZDOĞAN,   Ali ÖNÇIRAK, Mehmet BOZKAN, Zafer SUAL,  Gürkan EKSİLMEZ, Hatice TEKTAŞ, Osman YENİAY, Fatma ÖZYURT,                       Ayhan KABAOĞLU, Suzan ÖNAL ve Etem KULABEROĞLU.

 

İzinli Üyeler: Havva SİNAN ve Adem KULABER.

 

                Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.03.2023 Cuma günü saat 14,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı. 

 

GÜNDEM: Y. Selim Mahallesi 211,214,216 ve 217 nolu parsellerde blok nizam işlenmesi hk.

  

KARAR: İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi 211, 214, 216 ve 217 nolu parsellerde blok nizam işlenmesine yönelik talebin kabul edilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.

    

                Alınan bu kararın bir suretinin meclis salonunda İlanı’na bir suretinin de 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 23.maddesi gereği Kaymakamlık Makamına gönderilmesine karar verilmiştir.         

           

 

                         Avni KAHYA

                         Meclis Üyesi

                         Meclis Başkanı

                   Hatice TEKTAŞ

                   Meclis Üyesi

                   Divan Kâtibi.

 

 

     Yakup Kenan HATİPOĞLU

  Meclis Üyesi

  Divan Kâtibi.

 

 

 

Tasarım designed by OfisMedya