|


|


|

BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MUTAT TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MUTAT TOPLANTISI

 

 

İ L A N

 

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MUTAT TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 03.06.2024 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPILACAKTIR. İLANEN DUYRULUR.

                                  

 GÜNDEM

1-       Açılış.

2-       Yoklama.

3-       Rize İli, Ardeşen ilçesi, Merkez Mahallesi, 103 ada 24 nolu parselde blok yapı nizamı belirlenmesine yönelik talep hk.

4-       Rize İli, Ardeşen ilçesi, Fırtına ve Elmalık Mahallelerinde yer alan Özel İhtisas Sanayi alanının plan notlarının değiştirilmesine yönelik talep hk.

5-       Rize İli, Ardeşen ilçesi, Fırtına mahallesi 795 ada 83 nolu parselde otopark cebi düzenlemesi hk.

6-       Rize İli, Ardeşen ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi 736 ada 9 nolu parselde komşu bahçe mesafesinde 4 m zeminde çekme yapılarak normal katlarda 1 m çıkma yapılmasına yönelik talep.

7-       Rize İli, Ardeşen ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 643 ada 1 ve 2 nolu parseller arasında yer alan ifraz hattının düzenlenmesine yönelik talep hk.

8-       Rize İli, Ardeşen ilçesi, Fırtına Mahallesinde küçük ve orta ölçekli sanayi alanı belirlenmesine yönelik talep hk.

9-       Rize İli, Ardeşen ilçesi, Elmalık Mahallesi 187 ada 8 nolu parselde yer alan imar yolunun kaldırılmasına yönelik talep.

10-   Rize İli, Ardeşen ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi 734 ada 97 nolu parsel ile imar yolu arasında kalan atık parselin ihdası ve satışı hk.

11-   Rize İli, Ardeşen ilçesi, Fatih Mahallesinde yer alan ve belediyemize ait yapının tahsis talebi hk.

12-   Rize İli, Ardeşen ilçesi, Kahveciler Mahallesi 408 ada 80 nolu parselde yoldan çekme mesafesinin düşürülmesine yönelik talep.

13-   Rize İli, Ardeşen ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 655 ada 3 nolu parsel ile imar yolu arasında kalan atık parselin ihdası ve bitişik parsele satışı hk.

14-   Rize İli, Ardeşen ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi 742 ada 201 ve 202 nolu parsellerde plan değişikliğine yönelik talep.

15-   Rize İli, Ardeşen ilçesi, Merkez Mahalle 480 ada 1 nolu parseldeki imar planı hk.

16-  Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğine (RİHAB) üye seçiminin yapılması.

17-   Ücret tarifesi.

18-   Dilekçe ve Temenniler.

19-  Kapanış.