|


|


|

BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI MAYIS AYI MUTAT TOPLANTISI İLANI

BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI MAYIS AYI MUTAT TOPLANTISI İLANI

 

İ L A N

 

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI MAYIS AYI MUTAT TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 06.05.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPILACAKTIR. 28.04.2022

                                   

 

1.    Açılış.

2.       Yoklama.

3.       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kavaklıdere Mahallesi 82 ada 3 ve 142 nolu parsellerdeki Ortaöğretim Tesis Alanı planlı alanın anaokulu yapım amacıyla İlköğretim Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik plan değişikliği talep.

4.       İlçemiz Cumhuriyet (tapuda Fırtına) Mahallesi 14 ada 4 nolu parselde yer alan iş hanındaki işyeri satışı hk.

5.       İlçemiz Yeni Mahalle 55 ada 4 nolu parselin kamulaştırılması ve 55 ada 16 nolu parselde yol güzergahı düzeltilmesine yönelik plan tadilatı hk.

6.       Rize İdare Mahkemesinin 2021/646 karar nolu dosyanın görüşülmesi hk

7.       İlçemiz Deniz Mahallesi 10 ada 97 nolu parselde imar durumu hk.

8.       İlçemiz Deniz Mahallesi 10 ada 298,299 ve 300 nolu parsellerde blok nizam işlenmesi ve 10 ada 45 ve 50 nolu parsellerin kamulaştırılması hk.

9.       İlçemiz yavuz Selim Mahallesi 15 ada 803 nolu parseli kapsayan alanda blok nizam işlenmesi hk.

10.   Cadde isim değişikliği talebi hk.

11.   İlçemiz 15 ada 2084,2085,1713,523,497,1496,1495,1493 ve 1494 nolu parsellerde blok nizam yapı işlenmesi hk.

12.   İlçemiz Müftü Mahallesi 96 ada 13 ve 14 nolu parsellerde blok nizam yapı talebi hk.

13.   2021 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi.

14.   Ücret tarifesi.

15.   Norm kadro çalışması.

16.   Temenni ve Görüşler.

17.   Kapanış