|


|


|

Belediye Meclis Oturum Duyurusu

Belediye Meclis Oturum Duyurusu

İ L A N 

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Belediye Meclisi Toplantısı 03.05.2024 Cuma günü saat 10.00'da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda (Belediye Kültür Merkezi 6. Kat) yapılacaktır. Toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülmek üzere toplanacaktır.


GÜNDEM

1- Açılış

2- Yoklama.

3- Hasan Salihoğlu'nun 18.04.2024tarihve ll74 evrak kayıt nolu dilekçesi

4- Ulaş SEFEROĞLU'nun 27.03.2024 tarih ve 983 evrak kayıt nolu dilekçesi

5- Osman BAŞURAL’ın 16.04.2024 tarih ve ll20 evrak kayıt nolu dilekçesi

6- Osman ÇAĞATAY'IN 17 .04.2024 tarih ve Il44 evrak kayıt nolu dilekçesi

7- Yeter AÇIKMEŞE‘nin 18.04.2024 tarih ve I173 evrak kayıt nolu dilekçesi

8- Türkiye Diyanet Vakfı Ardeşen $Şubesi’nin 06.03.2024 tarih ve 849-1 sayılı yazısı

9- Ardeşen Kaymakamlığı’nın 22.04.2024 tarih ve 4260 sayılı yazısı

10- Ali TEPEGÖZ'un 24.04.2024 tarih ve 1241evrak kayıt nolu dilekçesi

1l- Bilal ÖNÇIRAK’IN 15.03.2024 tarih ve 887 evrak kayıt nolu dilekçesi

12- 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi

13- Belediye Başkan Yardımcısının maaşının Belirlenmesi

14- Sosyal Demokrat Kamu işverenler Sendikasına Üye Olunması ve Yetki Verilmesi.

15- İç Anadolu Belediyeler Birliğine Üye Olunmasının görüşülmesi

16- Temenniler.

17- Kapanış