|


|


|

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

 

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

            BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 02.07.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPILACAKTIR. 26.06.2020

  

GÜNDEM

1-Açılış

2-Yoklama

3- Encümen Üyelerinin Belirlenmesi.

4- İhtisas Komisyonlarının Belirlenmesi

-          İmar Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi

-          Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi.

5- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

6- 2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.

7- Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

8- İmar Müdürlüğü yazısında Deniz Mahallesi 3 ada 13 parselde askı süresi içinde ödenmesi gereken plan onama harcının ödenmemesi nedeni ile 09.03.2020 tarih ve 32 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesi ve alanda bir önceki yapılaşma koşullarının geçerli olmasına yönelik talep.

9- İmar Müdürlüğü yazısında Deniz Mahallesi 3 ada 14 parselde askı süresi içinde ödenmesi gereken plan onama harcının ödenmemesi nedeni ile 09.03.2020 tarih ve 33 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesi ve alanda bir önceki yapılaşma koşullarının geçerli olmasına yönelik talep.

10-İmar Müdürlüğü yazısında Fırtına mahallesinde 85 ada 1595 nolu parselde 09.03.2020 tarih ve 36 sayılı belediye meclis kararı ile mevcut imar planında ayrık 6 kat konut alanı imarlı alanda ayrık ikiz yapı nizamı belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği onaylanmış ancak askı süresi içinde ödenmesi gereken plan onama harcı ödenmediği için 09.03.2020 tarih ve 36 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesi ve alanda bir öndeki yapılaşma koşullarının geçerli olmasına yönelik talep.

11-İlçemiz Fırtına mahallesinde 15 ada 957 nolu parselde yaklaşık 4100 m2 okul alanı olarak planlaması yapılmış olan alanın kaldırılmasına yönelik talep.

12-Ak Parti grubu adına Zafer Sual ve Adem Kulaber dilekçelerinde Ardeşen kenti ilave ve revizyon uygulama imar planı plan notları 17. Maddede imar planı değişikliği ile düzenleme yapılmasına yönelik talep.

 13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmış olan Otopark yönetmeliği 12. Madde 11. bendine göre ilçemizde otopark bedeli tespitinde uygulanacak gruplandırma yöntemine ilişkin teklif.

 14-Osman Gülbay Mahkeme Kararı.

 15-Sahil Dolgu Alanı Yaya Yolu Amaçlı İmar Planı Değişikliği.

 16-Ücret Tarifesi.

 17-Çay-Kur’a ait Arazinin Kiralanması.

 18-Belediyemiz Birimlerince Hazırlanan Yönetmeliklerin Kabulü.

19-Dilekçeler.

 

20-Kapanış.           

 

Tasarım designed by OfisMedya