|


|


|

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI NİSAN AYI MUTAT TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 06.04.2021 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPILACAKTIR. 30/03/2021

                                  GÜNDEM:


1- Açılış
2- Yoklama
3- Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçiminin Yapılması.
4- Meclis Katip Üyelerinin Belirlenmesi.
5- Encümen Üyelerinin Belirlenmesi.
6- İhtisas Komisyonlarının Belirlenmesi.
     a)- İmar Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi.
     b)- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi.

7- KAÇKARBİR’e üye belirlenmesi.
8- İlçemiz Cumhuriyet, Y. Selim ve Düz Mahallelerinin su şebekesi yenileme çalışması için İller Bankasından 5.000.000,00 TL tutarında kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
9- Sahil Parkında özel şahıs tarafından yaptırılacak olan çocuk parkına isminin verilmesi talebi.
10- Deniz Mahallesi Türk Telekom Lisesinin batısında yer alan okul ve park alanı üzerinde Anaokulu alanı yapılmasına yönelik plan değişikliği talebi.
11- Yavuz Selim Mahallesi 15 ada 947 ve 2049 nolu parsellerde Ayrık İkiz 6 kat yapı nizamın yapılmasına yönelik plan değişikliği talebi.
12- Elmalık Mahallesi Fidan Mevkiinde plan değişikliği yapılmasına yönelik talep.
13- Fırtına Mahallesi 456 ada 1 parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın TEDAŞ tarafından satın alınmasına yönelik talep.
14- 25.03.2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğine göre otopark harçlarına esas sınıflandırmanın belirlenmesi.
15- Deniz Mahallesi 10 ada 152 ve 944 nolu parsellerde plan değişikli yapılmasına yönelik talep.
16- İlçemiz Müftü Mahallesi 175 ada 3, 4, ve 5 nolu parsellerde plan değişikliği yapılmasına yönelik talep.
17- Zeytinlik Köyü 103 ada 91,92,93,94,105 ve 106 nolu parsellerin içme suyu projesi amaçlı kamulaştırılmasına yönelik talep.
18- Düz Mahalle 38 ada 9 nolu parsel ile imar yolu arasında kalan atık parselin satın alınmasına yönelik talep.
19- Deniz Mahallesi 10 ada 964 ve 979 nolu parsellerde mahkeme kararı ile iptal edilen planın yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği talebi.

20- Kurumumuzca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Kazıcı Yükleyici İş Makinesinin Haczedilemez Kararı alınması.

21- Mülkiyeti RTE Üniversitesine ait olan Uygulama Otelinin kiralanması talebi.
22- 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.
23- 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
24- Dilekçe ve Temenniler.

Tasarım designed by OfisMedya