|


|


|

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İ L A N

 

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI MART AYI MUTAT TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 05.03.2021 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPILACAKTIR. 01/03/2021

 

 

 GÜNDEM:
1-Açılış.
2-Yoklama.
3- İlçemiz Yeni Mahalle 47 ada 5 nolu parselin kamulaştırılması talebi.
4- İlçemiz Deniz Mahallesi 10 ada 944 parselde Blok Nizam belirlenmesine yönelik plan değişikliği talebi.
5- İlçemiz Müftü Mahallesi 175 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerde 15.03.2019 tarih ve 19 nolu Meclis Kararıyla yapılan plan değişikliğinin iptal talebi.
6- İlçemiz Yeni Mahalle 56 ada 6, 9 ve 10 nolu parsellerde plan değişikliği talebi.
7- İlçemiz Fırtına Mahallesi 15 ada 2287 nolu parselin TEDAŞ tarafından satın alınması talebi.
8- Mülkiyeti Ardeşen Belediyesine ait olan Deniz Mahallesi 1 ada 1 nolu parsel ile Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan Fırtına Mahallesi 15 ada 1193 parselin trampa edilmesi hk.
9- İlçemiz Kavaklıdere Mahallesi 82 ada 3 nolu parselin Sosyal Tesis Alanından çıkarılmasına yönelik talep.
10- İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi 15 ada 947 ve 2049 nolu parsellerde Ayrık İkiz Nizam yapı belirlenmesine yönelik talep.
11- İlçemiz Deniz Mahallesi Türk Telekom Lisesinin batısında yer alan ve terki yapılmış alanın Anaokulu Öğretim Alanı olarak plan değişikliğinin belirlenmesi hk.
12- Pandemi nedeniyle iş kaybına ve ekonomik zarara uğrayan iş yerleri için indirim, erteleme ve süre uzatımının görüşülmesi. 
13- Temenni ve Dilekçeler.
14- Kapanış.

Tasarım designed by OfisMedya