|


|


|

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE

 

 

        Belediye Meclisinin 2021 yılı EYLÜL ayı mutat toplantısı 02.09.2021 Perşembe günü saat 14.00’daBelediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıda aşağıdabelirtilen gündem maddeleri görüşülecek olup, toplantıya katılmanızı önemlerica ederim.


GÜNDEM:
 

Açılış.

Yoklama.

Işıklı Mahallesi 1984 nolu parselin kamulaştırılması hk.

Sanayi alanı 18.madde uygulaması hk.

İlçemiz sınırları içerisinde kıyı alanlarının plaj niteliği olarak belirlenmesine yönelik talep.

Doğalgaz taleplerinin karşılanması amacıyla kapalı kadastro yollarının ve terksiz parsellerin değerlendirilmesi hk.

İlçemiz Düz Mahalle 40 ada 45 nolu parselde turizm tesis alanı yapılmasına yönelik plan tadilatı talebi.

Deniz Mahallesi 10 ada 964 ve 979 nolu parselleri kapsayan alanda plan değişikliği hk.

İlçemiz Düz Mahalle 38 ada 75 ve 76 nolu parsellerde 10 kat yapı nizamı talebi hk.

1/100000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hk.

İlçemiz 15 ada 820, 821 ve 2286 nolu parsellerde bitişik nizam yapı talebi hk.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 15 ada 69 nolu parselde yer alan 1,2,11,12,19,20,21,22,28 ve 29 nolu bağımsız bölümlerin kiralanması hk.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan parklanmalarda çizgi dışına çıkmanın engellenmesi (İhtiyaç olan yerlerde yatay parklanma).

Cadde üzerinde yer alan işletmelerin kaldırım işgalinin 70 cm ile sınırlandırılması.

Sözleşmeli personel çalıştırılması ve verilecek ücretin belirlenmesi.

Ücret Tarifeleri.

Dilekçeler.

Kapanış.

 

Avni KAHYA
Belediye Başkanı