|


|


|

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

  ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜLKİYETİ ARDEŞEN BELEDİYESİNE AİT CUMHURİYET(TAPUDA FIRTINA) MAHALLESİ 15 ADA 69 NOLU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 16 ADET DAİRENİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif semtlerde bulunan toplam 16 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif ve Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır.
2 - Bahse konu olan 16 adet dairenin bilgileri tabloda belirtilmiştir.

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

B.B.

BULUNDUĞU

KULLANIM

EKLENTİSİ

ARSA

MUHAMMEN

HİSSE

NET ALAN

BRÜT ALAN

GEÇİCİ

İHALE

İHALE

NO

 

 

 

NO

KAT

 

 

PAYI

BEDEL (TL.)

ORANI

(m2.)

(m2.)

TEMİNAT (TL.)

TARİHİ

SAATI

1

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

37

4.Kat

Konut

Yok

74/8040

457.000,00

Tam

217,62

235,84

13.710,00

08.02.2021

14:00

2

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

38

4.Kat

Konut

Yok

66/8040

373.000,00

Tam

152,19

165,70

11.190,00

08.2.2021

14:05

3

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

39

4.Kat

Konut

Yok

60/8040

473.000,00

Tam

175,85

193,89

14.190,00

08.02.2021

14:10

4

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

40

4.Kat

Konut

Yok

70/8040

473.000,00

Tam

217,13

238,54

14.190,00

08.02.2021

14:15

5

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

44

6.Kat

Konut

Yok

78/8040

478.000,00

Tam

217,62

235,84

14.340,00

08.02.2021

14:20

6

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

45

6.Kat

Konut

Yok

70/8040

394.000,00

Tam

152,19

165,70

11.820,00

08.02.2021

14:25

7

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

47

6.Kat

Konut

Yok

74/8040

505.000,00

Tam

217,13

238,54

15.150,00

08.02.2021

14:30

8

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

51

8.Kat

Konut

Yok

82/8040

510.000,00

Tam

217,62

235,84

15.300,00

08.02.2021

14:35

9

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

53

8.Kat

Konut

Yok

68/8040

531.000,00

Tam

175,85

193,89

15.930,00

08.02.2021

14:40

10

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

58

10.Kat

Konut

Yok

86/8040

531.000,00

Tam

217,62

235,84

15.930,00

08.02.2021

14:45

11

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

59

10.Kat

Konut

Yok

78/8040

436.000,00

Tam

152,19

165,70

13.080,00

08.02.2021

14:50

12

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

61

10.Kat

Konut

Yok

82/8040

532.000,00

Tam

217,13

238,54

15.960,00

08.02.2021

14:55

13

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

65

12.Kat

Konut

Yok

88/8040

546.000,00

Tam

217,62

235,84

16.380,00

08.02.2021

15:00

14

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

66

12.Kat

Konut

Yok

82/8040

457.000,00

Tam

152,19

165,70

13.710,00

08.02.2021

15:05

15

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

67

12.Kat

Konut

Yok

50/8040

352.000,00

Tam

175,85

193,89

10.560,00

08.02.2021

15:10

16

Cumhuriyet (Tapuda Fırtına)

15

69

68

12.Kat

Konut

Yok

86/8040

567.000,00

Tam

217,13

238,54

17.010,00

08.02.2021

15:15

 

İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

3 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

- İhaleye iştirak Dilekçesi.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- İkametgah Belgesi.
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü
4 - İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
6 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 14.00 ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.
7 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Ardeşen Belediyesi Fen İşleri İhale Servisinden 250 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

8- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.