Ardeşen Nüfus Platformu

SEVGİLİ ARDEŞENLİLER

Nüfus hizmetlerindeki işlemleri basitleştirmek ve bürokrasiyi azaltmak suretiyle, hizmette sürat ve verimliliği sağlamak amaçlanarak “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS)” uygulamaya konulmuştur.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, belediyeler ve il özel idareleri tarafından ülke genelinde numaralama ve levhalama çalışmaları tamamlanarak ulusal adres veri tabanı oluşturulmuştur.

Türk Medeni Kanunun 19 uncu maddesi gereğince “yerleşim yerinin tekliği” ilkesi doğrultusunda Adres Kayıt Sistemi’nde de kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen tek bir yerleşim yeri adresi (ikametgâh) mevcuttur.

Türk Medeni Kanunun 20 inci maddesinde “bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır” hükmü gereğince bir kişinin sistemde kayıtlı bulunan daha önceki adresi yeni adres beyanı ile otomatik olarak arşivlenmek üzere silinmektedir.

Bu çerçevede kişinin birden fazla yerleşim yeri adresinin olması mümkün değildir. Kişinin yeni bir yerleşim yeri adresi beyan etmediği sürece sistemde yer alan yerleşim yeri adresi tüm iş ve işlemlerde esas alınmaktadır.

CEZAİ HÜKÜMLER
Kanunda; gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülmüştür. Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ise 500 YTL para cezası ile cezalandırılmaları da öngörülmüştür.

SOSYAL SORUMLULUK
Ardeşen’de ikamet edip nüfus kaydını köyde göstermek hem Ardeşen’nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamayacağı gibi hem de diğer vatandaşların hukukunu gözetmemek anlamına gelir. Yılın büyük kısmını Ardeşen’de geçirenler, ikametgâhını da Ardeşen’de göstermeleri sosyal sorumluluğun gereğidir. Resmi makamlarca yapılması muhtemel olan yerinde nüfus tespit çalışmasında hiçbir vatandaşımızın kanunda zikredilen durum haricinde bir konuma düşüp üzülmesini istemeyiz.

Lütfen bu sosyal sorumluluğun gereğini yapalım, yapmayanları da uyaralım.

Her şey Ardeşen için. İyi günlerde kalın.

ARDEŞEN NÜFUS PLATFORMU