Zabıta Müdürlüğü
Paylas

Ardeşen Belediye Zabıtası 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 104.105.106.107.108 ve 109. maddelerindeki tanımı olup, belediye başkanına bağlı olarak çalışan resmi üniformalı özel kolluk kuvvetidir.

 Müdürlüğün görevi 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 104. maddesindeki görevleriyle beraber İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15.07.1969 tarih ve 13249 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte sıralandığı gibidir.

Gezici ekip: Görevlendirildiği güzergâh ve bölgelerde nizam ve intizamı sağlamak, üstlerinden aldığı emir ve görevleri kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmek.

Pazar ekibi: İlçemizde kurulan semt pazarlarında nizam ve intizam temini ve etiket, fatura kontrolü yapar. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri kanun ve yönetmelik doğrultusunda yerine getirir. Pazaryerlerindeki işgaliye ücretlerinin Emlak ve Gelir Müdürlüğü tarafından takip ve tahsil edilmesine yardımcı olur.

ZABITA AMİRİ
Zabıta müdürünün izinli olduğu zamanlarda birimini başkanlığa karşı temsil eder.
Müdürlük yönetiminde  müdürden sonra yetkili olup,müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler.
Müdürlük ikinci tahakkuk amiridir.
Çalışma proğramının hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olur.
Müdürlük personelinin teknik bakımdan yatişmesini sağlar.
Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
İşlerin yasa, tüzük  ve  yönetmeliklerle başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını organize eder. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar. 
 
   Memurlar zabıta amirinin kendilerine tevdii ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak yapmakla sorumludurlar.

27.11.2015 14:57 | 1403